« terug naar vorige pagina

Zwangerschap & borstvoeding

Veel vrouwen gebruiken wel een keer een geneesmiddel tijdens de zwangerschap. Dit kunnen middelen zijn die door een arts zijn voorgeschreven, maar ook vrij verkrijgbare zelfzorg- of homeopathische middelen. Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat ze veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Maar er zijn ook middelen waarvan weinig bekend is over het effect op de zwangerschap en het (ongeboren) kind. Voor een verloskundige, gynaecoloog, arts of uzelf is het daarom moeilijk om te beslissen of het verstandig is een geneesmiddel te gebruiken tijdens de zwangerschap. Daarbij moeten de mogelijke effecten van het gebruik van een geneesmiddel worden afgewogen tegen het belang van het stabiel houden van een (chronische) ziekte.

Voor de medicatiebewaking in de apotheek is het belangrijk om te weten of u zwanger bent of borstvoeding geeft. Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, informeer uw apotheek hierover. Ook als u geen geneesmiddelen gebruikt, want mogelijk wordt er later in de zwangerschap toch een geneesmiddel gestart. Daarnaast nodigen we u uit om deel te nemen aan pREGnant. Meer informatie kunt u hieronder lezen.

Met pREGnant worden gegevens van zwangere vrouwen verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Door gegevens van veel zwangere vrouwen te vergelijken, die juist wel of geen geneesmiddelen gebruiken, komt er waardevolle informatie beschikbaar. Zo kunnen zorgverleners hierover in de toekomst nog beter advies geven!

Het doel van pREGnant is het vergroten van kennis over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Zo kunnen verloskundigen, gynaecologen en artsen betere adviezen geven en wordt het gebruik van geneesmiddelen (nog) veiliger.

Waarom is pREGnant belangrijk? Ook als u geen geneesmiddelen gebruikt, zijn deze ervaringen tijdens de zwangerschap heel waardevol. Daarnaast kan het in een later stadium van de zwangerschap alsnog nodig zijn een geneesmiddel te gebruiken. De dataverzameling gebeurt door middel van vragenlijsten die worden ingevuld door de deelnemer.

pREGnant wordt uitgevoerd door de Teratologie Informatie Service van het Bijwerkingencentrum Lareb en werd ontwikkeld in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen.